Logodesign

En logo skal fungere som et kjennemerke for bedriften den tilhører. For kundene vil logoen fungere som en huskelapp som hjelper til å minne om, eller lede til, bedriftens tjenester eller produkter.

En logo skal speile bedriftens identitet, det vil si de ulike verdiene bedriften ønsker å bli assosiert med, eller de behovene bedriften ønsker å dekke. Logoen har blitt kalt bedriftens ansikt utad – og dermed er det åpenbart at en god logo gir inntrykk av en profesjonell og seriøs bedrift.

Ta kontakt

Portfolio