Oppdrag: Design, Print,Plotting og Montering.

Avitruck velger å bruke bilen for å få frem et av sine produkter, bilen ses av tusner av mennesker i løpet av 1 dag. Her er det dypetset og printet produktbilde som rommer hele siden på bilen, detter er en super måte å vise frem produktet på.

Design: Jan Hein Gundersen